De Mulatjera (ezelpad) hierlangs werd het front bevoorraad in de eerste wereldoorlog.